hoạt động ngày 20-10

Tháng Mười Một 23, 2015 9:48 sáng

PHONG TRÀO “GIỎI VIỆC TRƯỜNG ĐẢM VIỆC NHÀ”

TRƯỜNG THCS ĐỒNG CƯƠNG TRONG 5 NĂM QUA

(Từ năm 2009 đến năm 2014)

 1. Đặc điểm tình hình

Công đoàn trường THCS Đồng Cương  hiện có 43 cán bộ- giáo viên , nhân viên  có 35 nữ  chiếm tỉ lệ 81,4 %;  có 21 Đảng viên trong đó nữ 20 đồng chí chiếm tỉ lệ 74,1 %, nhìn chung chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao và ổn định.

Trong những năm qua với chính sách tiền lương và các chế độ phụ cấp của ngành, phần nào giúp chị em phấn khởi trong công tác. Tuy nhiên, những lúc giá cả biến động cũng khó khăn rất nhiều đến đời sống của chị em, nhất là những chị em  có thu nhập thấp.

Từ thực tiễn tình hình trên Công đoàn THCS Đồng Cương đã chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” và đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận…

 1. Thuận lợi :

– BGH, BCH Công đoàn quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sát sao hoạt động của nữ công.

– Hầu hết chị em đã có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực, nghiệp vụ sư phạm tốt, có phẩm chất lao động cần cù, có tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

– Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp giáo dục, chị em luôn có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ. Luôn học tập, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề.

– Công tác nữ công hoạt động có nề nề nếp, thực hiện đúng chức năng nên giúp đỡ chị em vừa đảm bảo được việc nhà vừa hoàn thành tốt việc trường.

– Thực hiện nguyên tắc bình đẳng, vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát huy quyền của phụ nữ  và tham gia các hoạt động xã hội tốt hơn.

– Các phong trào có nội dung  phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nữ nên được chị em nhiệt tình hưởng ứng.

– Kinh tế gia đình ở nhiều chị tương đối ổn định tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác.

– Đa số CBGV nữ ở gần địa bàn, trẻ, khỏe, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hưởng ứng các phong trào do Ngành và Công đoàn phát động; đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, trong đời sống .

 

images801941_ht_th_cam_thuy_cam_pha

II.Khó khăn :

–   Hoạt động của công đoàn, nữ công không có nhiều thời gian, còn gộp ghép.

– Một số chị mới lập gia đình, có con nhỏ, kinh tế gia đình chưa ổn định nên phần nào có ảnh hưởng đến kết quả công việc.

 1. Đánh giá  sơ kết hoạt động  phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong giai  đoạn 2009- 2014
 2. Đánh giá phong trào

Ban Giám hiệu nhà trường, Công đoàn  thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nữ CBGV về mọi mặt, chỉ đạo CĐ tổ chức có hiệu quả hoạt động nữ công trường học và phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.  giai đoạn 2009-2014 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của phong trào giai đoạn 2014-2019. Hàng năm tổ nữ công đã tổ chức  sơ kết trong dịp kết thúc năm để đánh giá rút kinh nghiệm phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”. Theo đó nội dung của phong trào, các tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể nữ, đối với cá nhân cùng với các chuẩn mực của người phụ nữ ngành GD trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước đã được Công đoàn và Tổ nữ công quán triệt đến từng nữ CBGVNV.

Căn cứ vào chương trình công tác nữ công của Công đoàn Giáo dục tỉnh, LĐLĐ huyện và đặc điểm tình hình của đơn vị, hàng năm, Tổ nữ công xây dựng chương trình sinh hoạt nữ công và triển khai và  tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong đó tập trung vào phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

Kỷ niệm 8/3 hàng năm, Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đa dạng như thi hiểu biết nữ công, nét đẹp nơi công sở, tham quan du lịch.. . Tổ chức hội thảo nói chuyện chuyên đề, giáo dục truyền thống phụ nữ Việt Nam, xây dựng người phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH…tổ chức nhiều hoạt đông vui chơi giải trí. Ngày 8/3/2010 CĐ tổ chức gặp mặt dâu rễ nhằm tăng thêm sự hiểu biết gắn bó lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Vào đầu năm học các CĐ tổ chức  đăng kí thi đua và tạo điều kiện cho cho chị em đăng ký danh hiệu thi đua  bậc cao như CSTĐ.

Công tác triển khai chỉ đạo thực hiện phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của Công đoàn đã giúp cho đội ngũ nữ CBGVNV thấy rõ hơn vai trò và tầm quan trọng của phong trào, nội dung, yêu cầu của phong trào ở từng giai đoạn. Từ đó đã xác định được nhiệm vụ của từng cá nhân trong đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, việc tổ chức thực hiện phong trào được lồng ghép với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cùng với các cuộc vận động, các phong trào của ngành, của Hội LHPN. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn có những hình thức tổ chức sáng tạo với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực tạo cơ hội cho chị em tham gia để khẳng định mình.

1000907_144629449066023_1957815152_n

 1. Kết quả thực hiện phong trào
 2. Nội dung  cơ bản:

Thực hiện kế hoạch phát động phong trào “Hai Giỏi” của Ban Nữ công LĐLĐ huyện, CĐ ngành GD Yên Lạc, THCS Đồng Cương đã triển khai  các nội dung cụ thể như sau:

 1. Thực hiện nghiêm túc nội quy quy chế của ngành, của đơn vị, của Đảng và các chính sách pháp luật nhà nước.
 2. Thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở địa phương và đơn vị.
 3. Tích cực học tập nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 4. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học lực khá trở lên, thành đạt; xây dựng gia đình theo tiêu chí thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 5. Tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.
 6. Có những sáng tạo trong hoạt động và triển khai phong trào, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Kết quả trong 5năm học qua, Ban Nữ công Công đoàn hoạt động có hiệu quả, xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn.

Sự quan tâm với đội ngũ nữ được thể hiện qua việc bồi dưỡng học tập chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề bạt chị em vào các chức vụ quản lý.

Cụ thể : Tính đến hết năm 2013 tạo điều kiện cho 6 chị hoàn thành chương trình Đại học và 1 chị được bổ nhiệm vào cấp quản lý phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn. Trong thời gian tiếp theo Công đoàn phối hợp nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho tất cả các chị hoàn thành chương trình Đại học, chính trị , quản lí…Nhằm nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục – đào tạo trong thời gian tới…